Capelle aan den IJssel  

 
 
 

 
 
Bureau Parkmanagement

Het doel van Bureau Parkmanagement is het bewerkstelligen en behouden van een hoge kwaliteit van de vestigingsomgeving. Centraal hierin is het op een kosteneffectieve wijze beheren van al die aspecten die een bedrijventerrein tot een aantrekkelijk park maken. Het is een middel om enerzijds de kwaliteit van een locatie af te stemmen op de wensen van de betrokkenen en anderzijds het bereikte kwaliteitsniveau ook op langere termijn vast te houden. In dit kader richt parkmanagement zich in beginsel op het vinden van een balans tussen de (soms uiteenlopende) eisen en wensen van de diverse betrokken partijen zoals bedrijven, aanbieders van diensten en gemeente.In overleg met belanghebbenden en betrokkenen worden de activiteiten gekozen. De speerpunten zijn collectieve beveiliging, onderhoud groenvoorzieningen en beheer. Andere elementen die hieraan kunnen worden toegevoegd zijn bijvoorbeeld: aanbieden klusdiensten, gezamenlijk inkoop energie, schoonmaak,  kinderopvang enz. Kortom, de mogelijkheden van zaken die via Bureau Parkmanagement geregeld kunnen worden zijn legio.

Bureau Parkmanagement bevordert dus de samenwerking tussen bedrijven en verhoogt de betrokkenheid van de bedrijven bij ontwikkelingen op het bedrijventerrein. Parkmanagement kan worden toegepast bij zowel nieuwe als bestaande bedrijventerreinen en combinaties hiervan.

Parkmanagement kan alleen succesvol zijn als gemeente en bedrijven nauw met elkaar samenwerken aan het bereiken van een gezamenlijk doel: de aantrekkelijkheid van een bedrijventerrein blijvend verhogen en de kwaliteit waarborgen. Dit betekent dat het takenpakket van het parkmanagement zodanig moet wordt gekozen dat overheden en bedrijven zich willen aansluiten bij deze organisatie. Parkmanagement moet voor de verschillende partijen voordeel opleveren en Bureau Parkmanagement zorgt daarvoor!